İş Gücü ve Yeteneklerin Değerlendirilmesi

      Vorgen Makine olarak, insan kaynaklarına büyük bir önem veriyoruz ve çalışanlarımızın işimizin başarısındaki önemini kabul ediyoruz. Bu politika, işe alım, eğitim, gelişim, değerlendirme ve işten ayrılma süreçlerimizi yönlendiren temel prensipleri ve taahhütleri içermektedir.

      1.İşe Alım ve Ayrımcılık Karşıtı Politika:

       İşe alım süreçlerimiz adil, açık ve objektif olmalıdır. Hiçbir ayrımcılığa veya cinsiyet, yaş, ırk, din,  engellilik durumu veya herhangi bir diğer yasal olarak korunan statüye dayalı ayrımcılığa izin vermiyoruz.

  1.  Eğitim ve Gelişim:

     Çalışanlarımızın yeteneklerini ve kariyerlerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Sürekli eğitim fırsatları sunarak ve yükselmeleri teşvik ederek çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyoruz.

  1. Performans Değerlendirmesi:

     Düzenli performans değerlendirmeleri, çalışanlarımızın hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur ve geri bildirim sağlar. Bu değerlendirmeler, işbirliği ve gelişim için bir fırsat sunar.

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği:

     Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. İş güvenliği kurallarına uyulması ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması için gereken tüm önlemleri alırız.

  1. İşten Ayrılma ve İşten Çıkarma:

     İşten ayrılma süreçlerimiz saygılı ve düzenlidir. İşten çıkarma kararları, titizlikle değerlendirilir ve yasalara uygun şekilde uygulanır.

  1. İş Ahlakı ve Etik:

     İş etiği ve dürüstlük, insan kaynakları politikamızın temel unsurudur. Yolsuzluk, haksız rekabet veya etik dışı uygulamalara tolerans gösterilmez.

  1. Çalışan Hakları ve Çeşitlilik:

      Çalışanlarımızın haklarına saygı gösteririz ve işyerinde çeşitliliği destekleriz. Herkesin eşit ve adil bir şekilde muamele görmesini sağlamak için çaba gösteririz.

    İnsan Kaynakları Politikamız, Vorgen Makine  şirketimizin başarısının çalışanlarımızın başarısına bağlı olduğu inancını yansıtmaktadır. Bu politikalar, şirketimizin insan kaynakları süreçlerini yönlendiren temel ilkelerdir.